Etyka


Wybór i ocena personelu opiera się głównie na ocenie strony fizycznej i intelektualnej. Jednak każdy, kto żyje wśród ludzi, szybko zorientuje się, że różnicę robią inne elementy, elementy prawie nigdy nie brane pod uwagę, które jednak mogą zdecydować o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia: emocje, chęci i cechy wewnętrzne jak bycie godnym zaufania, zdolność kochania i bycia kochanym, sprawiedliwość, cierpliwość, hojność, uczciwość, lojalność, poświęcenie.

W przyszłości rozwijać się będą organizacje, które dostrzegą, jak wykorzystać zaangażowanie poszczególnych pracowników i zdolność uczenia się na każdym poziomie: jednostka ludzka może wpłynąć na sukces firmy, tylko wówczas, gdy jest doceniana jako główny jej element.

Podsumowując, zauważa się zmianę w zarządzaniu przedsiębiorstwem: firmy o dużej odpowiedzialności społecznej będą uważane nie tylko za bardziej etyczne, ale również bardziej wartościowe.

MA-FRA od dłuższego czasu jest silnie zaangażowana w realizację polityki odpowiedzialności. Wśród inicjatyw podejmowanych przez firmę jest, sformalizowane w sierpniu 2005 roku, przystąpienie do Global Compact, programu ONZ powstałego z inicjatywy Sekretarza Generalnego i mającego na celu zaangażowania świata biznesu w nową formę współpracy (z ONZ), poprzez przestrzeganie dziesięciu podstawowych zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony środowiska.

W zakresie praw człowieka: podtrzymywanie i szanowanie tychże praw w poszczególnych strefach wpływów; upewnienie się, czy nie uczestniczy się, nawet nie bezpośrednio, w łamaniu praw człowieka.

W zakresie praw pracowniczych: zapewnienie wolności zrzeszania się pracowników i przyznanie prawa do zawierania układów zbiorowych pracy; upewnienie czy nie stosuje się pracy pod przymusem; nie zatrudnianie małoletnich; eliminacja wszelkich form dyskryminacji podczas zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy.

W zakresie ochrony środowiska: zapobieganie zachowaniom nieekologicznym, promowanie inicjatyw zwiększających świadomość ekologiczną; popieranie rozwoju i propagowania technologii nieszkodzących środowisku.

Etyczne podejście firmy MA-FRA w świecie pracy znajdziemy również w budowanych latami ścisłych relacjach absolutnego zaufania, które w wielu przypadkach trwają już drugie pokolenie. Aby uzyskać to wszystko, Ma-Fra od zawsze stawia na szacunek i wzajemną wymianę pomysłów, pełną lojalność, na szkolenie i uaktualnianie wiedzy swoich partnerów, na ochronę i utrzymanie swoich stref, na przejrzystość i dzielenie z partnerami pracy nad wielkimi projektami.