Resolver


PREPARAT DO MYCIA MYJNI

Resolver
Descrizione

RESOLVER eliminuje osady tworzące się na szybach oraz elementach malowanych w myjniach tunelowych, ręcznych I samoobsługowych bez niszczenia powierzchni galwanizowanych, aluminiowych oraz plastikowych.

Jest idealny do dokładnego I szybkiego mycia podłóg.

Usuwa osady z elementów wykonanych ze stali nierdzewnej oraz chromowanych.

INSTRUKCJA UŻYCIA: Do mycia podłogi rozcieńczyć z wod 1:9, do mycia stali nierdzewnej rozcieńczyć z wodą 1 do 1.

Zawiera: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Inne składniki: zapachowe.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

UN 3265, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.

O.

S.

(AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE)

Jesteś zainteresowany tym produktem?
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie, wypełnij poniższy formularz, a konsultant Mafra skontaktuje się z Tobą